Jobba systematiskt mot de globala hållbarhetsmålen tillsammans med Sinom

Vi arbetar för väl omhändertagna fastigheter och en bättre värld

Vi lever i ett samhälle där många av våra resurser inte används på ett hållbart sätt. Samtidigt som det är nedslående så är det framför allt motiverande för oss att fortsätta driva Sinom i en riktning som inte bara gör gott för fastigheter och fastighetsägare, utan för samhället i stort. Här kan du läsa mer om hur vi på Sinom arbetar mot de globala hållbarhetsmålen och hur du som fastighetsägare kan hjälpa till.

Vi på Sinom arbetar för:

 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna

Vad gör Sinom som bidrar till en bättre värld?

Byggnader står för nästan en fjärdedel av det totala energibehovet och utsläpp av växthusgaser i Sverige – det är mycket! Vi står inför stora omställningar samtidigt som det kommer fler och fler riktlinjer kring klimat- och energimål. Vårt klimatsmarta digitala verktyg hjälper dig att planera och hantera denna utmaning när du behöver väga olika värden mot varandra som resurser och klimat. För oss är det viktigt med hållbar och långsiktig planering av fastighetsunderhåll, samtidigt som vi säkerställer att ni kan nå era miljö- och klimatmål. I planeringsverktyget Sinom inkluderar vi nämligen energi- och klimatmål vilket leder till effektiv fastighetsförvaltning och en positiv inverkan på miljön. Naturligtvis finns det även en mängd fördelar för dig som arbetar med underhållsplanering då verktyget även är helt datadrivet, mer om datadriven underhållsplanering kan du läsa här.

Hållbar utveckling

Vad är ett hållbarhetsmål?

FN:s medlemsländer antog 2015 en ambitiös plan vid namn Agenda 2030, även kallad de globala målen för hållbar utveckling. Dessa fokuserar på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Syftet är att till år 2030 uppnå följande:

 • Avskaffa extrem fattigdom,
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen,
 • främja fred och rättvisa
 • och lösa klimatkrisen.

Ovanstående punkter delas därefter upp i 17 globala mål, i sin tur uppdelade i 169 delmål. De globala målen är en gemensam plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla.

Vi är övertygade om att alla kan dra sitt strå till stacken och att man ska göra det man gör bäst. Vi på Sinom kan fastigheter och har stenkoll på alla dess komponenter. Samhällen kan bli mer hållbara genom att underhållskomponenter på fastigheter inte byts ut när det inte är nödvändigt, samt att göra smarta val när man väl byter komponenter som är anpassade till den miljö vi lever i.

Hållbar underhållsplanering

Underhållsplaner som är handskrivna och undanlagda i en hög med papper eller som är upprättade i ett excel-ark är inte ett hållbart och inte heller klokt sätt att arbeta med underhållsplanering av fastigheter. Det kräver ofta många resurser för att se efter och dessutom är det svårt svårt att genomföra kalkyleringar på hur man på bästa sätt sköter underhåll av fastigheter utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Sinom hjälper dig att med data om fastigheten och forskningsbaserade algoritmer, svara på följande frågor:

 1. Vilken åtgärd behöver genomföras?
 2. När behöver det göras?
 3. Vad kostar det?
 4. Hur gör vi det med minsta möjliga påverkan på klimatet?

Vilka hållbarhetsmål fokuserar Sinom på?

Vi brinner för att underlätta och förbättra fastighetsunderhåll och för den jord vi alla befinner oss på. Med det sagt jobbar vi tydligt mot huvudsakligen tre av de globala målen.

Energieffektiv renovering

Mål # 11 - Hållbara städer och samhällen

Urbana områden och växande städer skapar naturligtvis fantastiska möjligheter såväl som stora påfrestningar på ekosystemet som ställer större och större krav på fastighetsägare, inte minst när det gäller hållbar stadsutveckling. Det blir allt viktigare med hållbart byggande och hållbar plenaring, vilket är vårt största fokus. Att inte byta ut komponenter som är fullt dugliga gör inte gott för någon – varken för fastigheten, fastighetsägaren eller miljön.

Mål # 12 - Hållbar konsumtion och produktion

De naturresurser vi har haft och har tillgång till, har vi inte nyttjat eller förvaltat på ett ansvarsfullt sätt. Konsekvensen av detta är att vår planet inte klarar av den konsumtion vi har. Detta har lett till att vi behöver minska det ekologiska fottrycket och tänka på hur och vad vi konsumerar.

Det är förvisso en nödvändighet att ställa om till en mer hållbar konsumtion för att minska klimat- och miljöpåverkan. Men det ger inte bara miljöfördelar – tänk vad många andra fördelar en hållbar konsumtion bidrar till i det sociala och ekonomiska spektrat – så som ökad konkurrenskraft. Med en klimatsmart underhållsplan tas hänsyn till mer än fastighetens komponenter och dess livstid – även miljö- och energibehov.

Mål # 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Att klimatförändringarna är skrämmande håller förmodligen de flesta med om. På grund av exempelvis utsläpp av växthusgaser och miljöförstöring på grund av överkonsumtion fortsätter att stiga, vilket i sin tur leder till fortsatt global uppvärmning. Konsekvenserna av det är många, bland annat svåra konsekvenser för ekosystmet i stort. 

Listan kan göras lång av arbeten på en fastighet. Genom att erbjuda en tjänst som Sinom, ser vi till att fönsterbyten, takomläggning, fasadrenovering, underhåll av ventilationssystem och andra komponenter inte repareras eller byts ut i onödan och att kloka val görs.

Vill du arbeta hållbart med oss?

Sinom är ett helt datadrivet verktyg som planerar fastighetsunderhåll och samtidigt tar hand om vår planet. Att skapa en underhållsplan tycker vi ska vara enkelt och i Sinom samlar ni all fastighetsdata på ett och samma ställe – från besiktningsprotokoll och energideklarationer till tidigare åtgärder och kostnader. Med utgångspunkt i er data, våra forskningsbaserade algoritmer, och med hänsyn till energi- och klimatmål så får ni en långsiktig plan för effektiv fastighetsförvaltning. Du kan jämföra olika utfall utifrån kostnader och energibehov innan du tar beslut. Låt verktyget guida dig samt uppdatera och optimera dina planer automatiskt och se effekt på miljö och kostnader direkt när du justerar planerade åtgärder. Nyfiken på hur verktyget fungera? Här får du en snabb överblick över datadriven underhållsplanering i fyra steg.

Vårt digitala system för fastighetsunderhåll och underhållsplaner ger dig inte bara en överblick gällande underhållsbehov, du får också koll på kostnader för underhåll och renoveringar och kan utifrån det planera ekonomin långsiktigt. Visst är det smart?

Vill du vara med på resan mot ett mer hållbart samhälle samtidigt som du sparar tid och pengar? Boka in en demo så visar vi hur på bara 10 minuter eller kontakta oss här för mer information!

Dela:

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Fler intressanta bloggartiklar: