VERKTYGETS FUNKTIONER

Samla all fastighetsdata på ett ställe och ta smartare beslut med Sinom

Vill du att dina fastigheter ska bli mer energieffektiva? Spara tid och kostnader när du underhåller och renoverar ditt fastighetsbestånd? Slippa jobba med manuella planer i Excel?

Med Sinom blir planeringen både datadriven och klimatsmart. Här samlar du all fastighetsdata på ett ställe och låter verktyget sköta resten. Låt Sinom göra jobbet medan du fokuserar på att ta smartare beslut – både ekonomiskt och miljömässigt.

Underhållsplan för fastighetsunderhåll

Algoritm

Sinoms unika algoritm revolutionerar fastighetsbranschens underhållsplanering genom att använda avancerade modeller för att förutse byggnadskomponenters livslängd, beräkna byggnaders energibehov, klimatpåverkan samt livscykelkostnader. Genom att skapa och jämföra tusentals scenarier, identifierar algoritmen den mest optimala planen som tar hänsyn till fastighetens specifika behov. Detta hjälper fastighetsägare och förvaltare att fatta välgrundade beslut samt prioritera åtgärder som förbättrar byggnadens livslängd, ekonomisk avkastning och miljömässig prestanda. Upptäck hur Sinoms banbrytande algoritm kan stödja ditt beslutsfattande och bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.
Teknisk underhållsplan
inspektionsdata, rapporter, kostnader och fastighets underhållsdokumentation

samla

All fastighetsdata på ett och samma ställe

Samla all fastighetsdata på ett och samma ställe. Besiktningsprotokoll, energideklarationer, kostnader och mycket mer. Du får en hub för all dokumentation kring fastighetsunderhåll och renoveringar – både framåt och bakåt i tiden.

Unika visualiseringar för bättre beslutunderlag

Jämför olika planer och scenarion innan du tar beslut. Justera en planerad åtgärd i verktyget och utvärdera effekten direkt på kostnader och energiprestanda. På så sätt kan du optimera både resursanvändning och resultat för att uppnå långsiktigt hållbara och effektiva resultat. Fatta smartare beslut baserat på rätt data.

Följ upp energi och klimatmål effektivt

Utforska Sinoms innovativa verktyg och våra metoder för att ytterligare förbättra energieffektiviteten och minska miljöpåverkan i fastigheten. Få en överblick över fastighetens energi- och klimatmål. Se prognoser på energianvändning och koldioxidutsläpp i planeringsstadiet och följ enkelt upp olika åtgärders effekt på klimat och miljö.

Förebyggande underhåll

planera

Hantera och skapa planer på alla nivåer

Skapa och hantera underhållsplaner på den nivå du behöver – komponent, fastighet eller hel portfölj. Se effekt på kostnader och energiprestanda direkt i verktyget när du justerar planerade åtgärder, oavsett vilken nivå du tittar på. Allt för att du så lätt som möjligt ska kunna planera en underhållsplan som passar just dina behov.

Hållbara bostäder

automatisera

Alltid relevant data

Låt verktyget sköta uppdateringar och optimering av dina planer automatiskt. Få tillgång till relevant data när som helst, var som helst. Kostnader, budget, energi- och klimatmål optimeras direkt i verktyget. Med denna effektiva automatisering kan du lägga mer tid och resurser på annat så löser verktyget dina uppdateringar och optimeringar.

Från det vida perspektivet ner på detaljnivå

Förbli informerad och effektiv i dina beslut genom att hålla dig uppdaterad med en tydlig överblick och gå ner i detalj när du behöver. Se detaljerad data ända ner på komponentnivå – planerade åtgärder, aktuell status, kostnader eller historik. Underhållsplanering har aldrig varit lättare än med Sinom.