SÅ FUNKAR VERKTYGET

Datadriven underhållsplanering i fyra steg

Med Sinoms datadrivna planeringsverktyg skapar du enkelt långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva planer för renovering och underhåll av dina fastigheter. Planer som dessutom är anpassade till energi- och klimatmål. Du får en tydlig överblick samtidigt som du sparar tid, pengar och värnar miljön.

Översikt som visar kostnader och åtgärder i system för fastighetsunderhåll

STEG 1

Gör en bedömning av nuvarande status

För att få korrekta prognoser och planering behövs rätt underlag – grundläggande byggnadsdata, energidata och aktuell fastighetsbesiktning. Verktyget är lättanvänt och hjälper till att göra besiktningsprocessen enklare med smarta importerings- och kompletteringsfunktioner.

Program för fastighetsunderhåll
STEG 2

Se olika scenarion för underhåll och renoveringar

Baserat på din importerade data får du snabbt fram olika underhålls- och renoveringsplaner för en komponent, byggnad eller hel portfölj. De här prognoserna inkluderar allt ifrån kostnader för underhåll, komponenters status samt energi- och CO2-utsläpp.

Proptech för underhållsplanering
STEG 3

Låt verktyget optimera och uppdatera dina planer automatiskt

Verktyget uppdaterar dina underhållsplaner automatiskt när du gör nya fastighetsbesiktningar eller får förändrade kostnader. Du kan också anpassa befintliga planer baserat på nya prioriteringar, mål eller behov.

Diagram över åtgärder och kostnader i system för fastighetsunderhåll
STEG 4

Följ upp genomförda åtgärder med hjälp av en tydlig överblick

Genom en tydlig överblick och handlingsplan direkt i verktyget kan du enkelt följa upp genomförda åtgärder.