SÅ FUNKAR VERKTYGET

Datadriven underhållsplanering i fyra steg

Med Sinoms datadrivna planeringsverktyg skapar du enkelt långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva planer för renovering och underhåll av dina fastigheter. Planer som dessutom är anpassade till energi- och klimatmål. Du får en tydlig överblick samtidigt som du sparar tid, pengar och värnar miljön.

Översikt som visar kostnader och åtgärder i system för fastighetsunderhåll

STEG 1

Gör en bedömning av nuvarande status

För att få korrekta prognoser och planering behövs rätt underlag – grundläggande byggnadsdata, energidata och aktuell fastighetsbesiktning. Verktyget är lättanvänt och hjälper till att göra besiktningsprocessen enklare med smarta importerings- och kompletteringsfunktioner.

Program för fastighetsunderhåll
STEG 2

Se olika scenarion för underhåll och renoveringar

Baserat på din importerade data får du snabbt fram olika underhålls- och renoveringsplaner för en komponent, byggnad eller hel portfölj. De här prognoserna inkluderar allt ifrån kostnader för underhåll, komponenters status samt energi- och CO2-utsläpp.

Proptech för underhållsplanering
STEG 3

Låt verktyget optimera och uppdatera dina planer automatiskt

Verktyget uppdaterar dina underhållsplaner automatiskt när du gör nya fastighetsbesiktningar eller får förändrade kostnader. Du kan också anpassa befintliga planer baserat på nya prioriteringar, mål eller behov.

Diagram över åtgärder och kostnader i system för fastighetsunderhåll
STEG 4

Följ upp genomförda åtgärder med hjälp av en tydlig överblick

Genom en tydlig överblick och handlingsplan direkt i verktyget kan du enkelt följa upp genomförda åtgärder.

Vad du får ut av att följa dom fyra stegen

Du får en skräddarsydd och optimerad underhållsplan som bygger på relevant data om hur konditionen på din fastighet faktiskt ser ut. Maximera Effektiviteten och Hållbarheten i din fastighetsförvaltning efter att ha genomgått de fyra stegen i Sinoms verktyg för datadriven underhållsplanering. Du står inför ett landskap av möjligheter som sträcker sig långt bortom traditionell fastighetsförvaltning. Genom att tillämpa vår avancerade metodik, omvandlas insamlad data och analyser till en strategisk fördel som inte bara optimerar undehållsplaner och planeringssprocesserna utan även bidrar till ett mer hållbart och ekonomiskt gynnsamt fastighetsunderhåll.

Med Sinoms verktyg för fastighetsförvaltning får du en strategisk partner som inte bara prioriterar kostnadseffektivitet utan också fokuserar på att öka värdet på din fastighetsportfölj. Genom att gå från reaktivt till proaktivt underhåll kan du skapa en stabilare och mer förutsägbar driftsammanhang, samtidigt som du minimerar oväntade utgifter. Dessutom stöder Sinoms verktyg din beslutsprocess med uppdaterad och detaljerad fastighetsdata, vilket möjliggör välgrundade beslut som tar hänsyn till både nuvarande och framtida behov. Med fokus på hållbarhet integrerar Sinom också energi- och klimatmål i dina underhållsplaner, vilket inte bara gynnar miljön utan också ökar fastigheternas långsiktiga värde och attraktivitet. Med Sinoms verktyg tar du det första steget mot en framtida där dina fastigheter inte bara överlever – de frodas.