Hur energieffektiva fastigheter har du?

Har du koll på hur energieffektiva dina fastigheter är? Och visste du att det finns regler kring energihushållning när du ska bygga nytt eller renovera? 

Idag står byggnader för en betydande del av koldioxidutsläppen i Sverige – byggandsbeståndet är relativt gammalt samtidigt som fastigheter har ett stort energibehov i form av el och värme. Fastighetsbranschen står för en hel del utmaningar framåt och för dig som fastighetsägare finns det olika krav kring energiprestanda och klimatpåverkan du behöver ha koll på. 

Här berättar vi mer om vad du som fastighetsägare bör tänka på när det gäller energieffektivisering. Vad är det? Vilka är kraven? Och hur du kan göra dina fastigheter mer energieffektiva?

Vad är energieffektiva fastigheter?

En energieffektiv fastighet använder energiresurser som t.ex. el och värme så effektivt som möjligt. Det innebär att den energi som behövs för att leva, bo eller arbeta i en fastighet ligger på en så låg nivå som möjligt – utan att inomhusmiljön påverkas till det sämre. En fastighet som förbrukar lägre energi är dessutom en fastighet med lägre utsläpp av växthusgaser och minskad klimatpåverkan.

Därför är det viktigt med energieffektivitet:

  • det skapar kostnadseffektivitet
  • och minskar klimatpåverkan.

Låg energiförbrukning av exempelvis värme och el hjälper till att sänka kostnader för fastighetsunderhåll och drift samtidigt som byggnadens koldioxidutsläpp minskar. Energieffektiva fastigheter gynnar alltså både miljön och dig som äger fastigheten. Energieffektivisering av fastigheter är viktigare än någonsin just nu då byggnader står för en stor del av de totala växthusgasutsläppen i Sverige.

Vilka regler och krav finns på dig som fastighetsägare?

Förutom att du kan sänka kostnader genom energieffektivisering så finns det även krav om du som fastighetsägare ska bygga nytt eller renovera en befintlig fastighet. Du behöver se till att byggnaden upprätthåller en bra värmeisolering samt har en låg energiförbrukning, utan att tumma på inomhusmiljön. Elenergin är extra viktig att ha koll på då den klassas som en högkvalitativ energikälla. På Boverkets webbplats hittar du mer information om vilka regler som gäller kring energieffektivitet när du ska renovera eller bygga nytt.

Det finns också lagstiftning i miljöbalken som säger att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med alla typer av resurser – för att säkerställa en bra levnadsmiljö för dagens och framtidens generationer.

Energideklarationen - en förutsättning för lyckad energieffektivisering

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad. Det kan vara hur mycket energi det behövs för att värma upp en byggnad eller aktuell elförbrukning. Den innehåller också ofta förslag på hur du kan minska energianvändningen. Idag behöver de flesta byggnader ha en energideklaration. 

Energideklarationen är ett utmärkt verktyg för att ha koll på energiförbrukningen i dina fastigheter, och ska du exempelvis göra en ny investering i en fastighet får du genom energideklarationen en bra överblick över byggnadens energistatus och kan jämföra den med andra fastighetsobjekt. 

Mer om energideklarationer hittar du på Boverkets webbplats.

Program för fastighetsunderhåll

Energiklass visar byggnadens energiförbrukning

Förutom energideklarationer kan det vara bra att veta vilken energiklass en byggnad har. Energiklasser definieras som en bokstav från A till G där A innebär en låg energiförbrukning medan G står för hög energiförbrukning. Här finns dock ett undantag, äldre byggnader saknar den här typen av energiklassificering och här anges istället energianvändning i kWh/m2. Energiklasser är också bra att ha koll på vid köp av en fastighet – oavsett om den är nybyggd eller äldre.

Alla byggnader har olika behov – vad behöver ditt fastighetsbestånd?

När det gäller energieffektivisering så innebär det olika saker för olika fastigheter. En del byggander behöver bättre isolering medan andra behöver installation av energieffektiv belysning. Ta hjälp av energideklarationen för att se vad rapporten säger. Vilka förslag står det där? Nedan är några vanliga åtgärder vid energieffektivisering.

Energieffektiva åtgärder för fastigheter:

  • Bättre isolering som håller värmen inne och förbrukningen låg
  • Energieffektiv belysning och ljuskällor – för minskad elenergianvändning
  • Effektiva uppvärmningssystem
  • Munstycken i vattenkranar och duschar som förbrukar mindre vatten än vanliga munstycken
  • Tilläggsisolering i vind och fasad
  • Automatiserade system för styrning av värme och el

Skapa energieffektiva fastigheter med klimatsmart underhållsplanering

Energieffektivisering blir mycket enklare med en klimatsmart underhållsplan. I Sinoms datadrivna verktyg för planering av  fastighetsunderhåll ser du både aktuella åtgärder samt klimataspekter som t.ex. beräknade koldioxidutsläpp. Du kan alltså skapa underhålls- och renoveringsplaner som inkluderar även energieffektiva åtgärder.

Sinom kombinerar en ekonomisk överblick med beräkningar av fastighetens framtida energi- och klimatpåverkan. Ta smarta beslut kring åtgärder som behöver göras – inte bara baserat på vad de kostar, utan också baserat på deras effekt på klimat och miljö. Vill du veta mer om Sinom? Välkommen att kontakta oss här.

Diagram över energikostnader i system för fastighetsunderhåll och underhållsplanering

Dela:

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Fler intressanta bloggartiklar: