Vad är datadriven underhållsplanering och hur fungerar det?

En fastighetsägare har en skyldighet att underhålla byggnader och fastigheter för att bevara ett gott skick. För att göra det möjligt använder många sig av en underhållsplan som hjälper till att hålla koll på vilka saker som behöver åtgärdas, när det behöver göras och till vilken kostnad. Med andra ord kan du som fastighetsägare hålla koll på underhåll- och renoveringsbehov. Vissa använder sig av en manuell underhållsplan medan andra vänder sig till digitala planeringsverktyg. Men naturligtvis är det skillnad på underhållsplan och underhållsplan. Här berättar vi mer om vad datadriven underhållsplanering innebär.

Ett smart verktyg, på riktigt

Sinom har utvecklat ett datadrivet planeringsverktyg som gör det enkelt att arbeta proaktivt med underhållet av dina fastigheter. Du får en god överblick som gör att du har kontroll över underhållsbehov och kan prioritera därefter. Du får även ett bra beslutsunderlag som hjälper dig att arbeta förebyggande och förstå kostnader kopplat till underhåll av fastigheten. 

Vad innebär egentligen datadriven underhållsplanering?

Underhållsplanering som är datadriven innebär kortfattat att vi använder stora mängder data för att på ett strategiskt sätt planera underhållsåtgärder på fastigheter. Beslut gällande underhåll av fastigheter sker fortfarande i hög utsträckning manuellt och baseras inte sällan på intuition, erfarenhet eller yttre miljö, istället för att ta beslut som baserar sig på data som är grunden för planerade och strategiska beslut. Ett datadrivet tillvägagångssätt gör att fastigheter får tillgång till viktig information snabbare och omedelbart, tack vare datavisualisering, statistik och dataanalys, utan att behöva vänta på periodisk, standardiserad och statisk rapportering. Det gör att du kan lägga mer tid på annat.

Därför är datadriven underhållsplanering att föredra

Underhåll av fastigheter som görs med en datadriven planeringsmetod producerar långsiktiga och målbaserade planer och syftar till att optimera fastighetens ekonomiska och tekniska livslängd. En datadriven planeringsmetod ger insikt i byggnaders tekniska behov och förbättringsmöjligheter.

För att utveckla ett datadrivet tillvägagångssätt för strategisk underhållsplanering är det viktigt att identifiera och grundligt förstå problemen med underhållsplanering. Datan som Sinom bygger på är framtagen under många års tid och med gedigen forskning som grund. Vi väger exempelvis in miljö, klimat och andra viktiga samhällsapskter som påverkar just din fastighet.

Underhållsplanering har länge förlitat sig på individers intuition och erfarenhet av byggnader. Med tanke på mängden data och information som krävs för underhållsplanering och det komplexa förhållandet dem emellan, är det uppenbart att bearbetning av denna komplexitet kräver nya verktyg och tekniker.

datadriven underhållsplanering

Bilden ovan visar hur en datadriven process går till. Sinom tar fram data som baserar sig på just din fastighet och de många faktorer som påverkar den. Därefter får du ta del av dessa insikter för att därifrån agera.

Arbetar du proaktivt med fastighetens underhåll?

Underhållsplanering har gjorts, och görs fortsatt med hjälp av grundläggande data om byggnaders skick, fastighetens tidigare underhållsåtgärder och deras respektive kostnader. Fastighetens skick inhämtas genom byggnadsbesiktningar och tidigare åtgärdsdata och kostnadsdata erhålls antingen från fastighetsägaren eller från tillgängliga datakällor som REPAB, INCIT, WiKELS, bland andra. När fastigheten granskats planeras underhållsåtgärder i fasta intervall. Eftersom dessa planer till stor del är baserade på erfarenhet och att de planerade åtgärderna inte hänger ihop och synkroniseras med det faktiska försämringsbeteendet för respektive byggnadskomponent, blir dessa planer snabbt inaktuella, följs endast på kort sikt och arkiveras så småningom.

Samma problem finns fortfarande i befintliga planeringsverktyg där istället för att reda ut relationen mellan olika datamängder, används data i enkel och statisk form för att skapa och visualisera underhållsplaner.

Håll koll på faktiskt försämringsbeteende på fastighetens komponenter

För att kunna skapa planer där underhållsåtgärderna är kopplade till byggnadsdelars faktiska försämringsbeteende behöver vi bearbeta sambandet mellan faktiskt skick på fastigheten och underhållsåtgärder. Nedan ser vi effekterna av olika försämringsbeteenden hos samma komponent på såväl skick som underhållsintervall.

Program för fastighetsunderhåll

Ta hand om din fastighet med Sinom

Det är viktigt att förstå vad som händer med en komponents skick på en fastighet när en underhållsåtgärd skjuts upp, försummas eller helt ersätts av en annan åtgärd. Eller hur underhåll ska förändras och hur den förväntade livslängden ska bedömas när användningsförhållandena ändras, och en komponent försämras snabbare eller långsammare än förväntat. Sinom arbetar med att reda ut dessa relationer och utifrån all den kunskap vi har, har vi utvecklat ett planeringsverktyg som kan bearbeta dessa komplexiteter, vilket i sin tur öppnar en unik möjlighet att skapa underhållsplaner som är dynamiska, sammankopplade och kontinuerligt uppdaterade baserat på realtidsbedömning av tillståndsdata.

I nästa steg, när påverkan på fastigheter är bearbetade, använder vi tillgängliga data som tillståndsdata, kostnadsdata, mätdata, energidata och klimatdata, vilket automatiserar de svåra och tråkiga delarna av planeringsprocessen.

Automatistering ger dig tid över till annat 

I vårt verktyg kan schemaläggningen av åtgärder automatiseras där planeringsalgoritmen skapar tusentals planeringsscenarier, utvärderar dem i termer av kostnad, teknisk prestanda, energianvändning och klimateffekter, och väljer den optimala planen på bara några sekunder. Detta är en process som för en person tar dagar att förbereda, med tanke på mängden data, om möjligt alls. Att automatisera schemaläggning ger fastighetsförvaltare möjlighet att skapa flera scenarier på bara några minuter, utvärdera var och en och jämföra dem för att hitta vad som är den bästa planen att gå vidare med.

En korrekt datadriven planeringsprocess kan hjälpa oss att skapa en plan som är långsiktig, kopplad till byggnadernas tillstånd, är planerad att hjälpa oss att nå våra energi- och klimatmål och som är optimerad ur ett livscykelperspektiv.

  • Spara tid genom automatiserad planering av underhåll på din fastighet.
  • Var snäll mot klimatet! Genom att inte byta ut fullt dugliga komponenter tar vi hand om vår planet.
  • Låt inte plånboken lida. Utför inga onödiga fastighetsunderhåll och lägg pengarna på annat.
  • Med en överblick har du alltid koll på läget och slipper överraskningar.

Planera smart med Sinom

Vi alla drömmer om att få mer tid över till annat och använder i många delar av vårt arbetsliv verktyg som förenklar och förbättrar vårt arbete. Hur klingar det i dina öron om vi säger att Sinom erbjuder just en sådan tjänst som gör ditt arbetsliv lite enklare?

Boka in en demo med oss

Lär dig mer om hur vi på Sinom har utvecklat nästa nivå för underhållsplanering för mer hållbara fastigheter genom att kontakta oss här eller boka in en kostnadsfri demo direkt. Vi gör ditt arbete enklare och smartare! 

Nyfiken på att läsa mer om effektiv underhållsplanering och fastighetsförvaltning? Ta del av våra artiklar om klimatsmart underhållsplanering och vad en underhållsplan bör innehålla.

Dela:

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Fler intressanta bloggartiklar: