Datadriven planering – så löser du kronisk underhållsskuld

Hållbar framtid

Datadriven planering – så löser du kronisk underhållsskuld Det är dags att omvärdera vår syn på fastighetsunderhåll. ”Vi tar det senare”-inställningen, som länge rått, leder till ökade akuta och eftersatta underhållsbehov. Tänk inte kortsiktigt utan ha ögonen på långsiktiga underhålls- och renoveringsbehov. För effektiv resursplanering är en långsiktig plan avgörande. Den måste vara detaljerad och […]

Bortom datapunkter: Hur Sinom väcker byggnader till liv i sitt planeringsverktyg

klimatsmart underhåll och energieffektivitet

I dagens digitala tidsålder samlas mer och mer data. Men det handlar inte bara om att samla datapunkter; det handlar om att göra dem meningsfulla, handlingskraftiga och väcka dem till liv 🌱. Sinoms planeringsverktyg gör just det för fastigheter, och omvandlar rådata till en djupgående, mångfacetterad bild av en fastighets underhållskrav. Hos Sinom prioriterar vi […]

Hur energieffektiva fastigheter har du?

energieffektiva fastigheter

Har du koll på hur energieffektiva dina fastigheter egentligen är? Och visste du att det finns regler kring energihushållning när du ska bygga nytt eller renovera? Idag står byggnader för en betydande del av koldioxidutsläppen i Sverige – byggandsbeståndet är relativt gammalt samtidigt som fastigheter har ett stort energibehov i form av el och värme. Fastighetsbranschen står för en hel del utmaningar framåt och för dig som fastighetsägare finns det olika krav kring energiprestanda och klimatpåverkan du behöver ha koll på. Ökade energipriser är ännu ett skäl till att börja tänka mer på energieffektivsering. Här berättar vi mer om vad du som fastighetsägare bör tänka på när det gäller energieffektivisering. Vad är det? Vilka är kraven? Och hur du kan göra dina fastigheter mer energieffektiva?

Jobba systematiskt mot de globala hållbarhetsmålen tillsammans med Sinom

Globala hållbarhetsmål och klimatsmart fastighetsunderhåll

Vi arbetar för väl omhändertagna fastigheter och en bättre värld. Vi lever i ett samhälle där många av våra resurser inte nyttjas på ett hållbart sätt, vilket såklart är ledsamt, men mest av allt motiverade till att fortsätta driva Sinom i en riktning som inte bara gör gott för fastigheter och fastighetsägare, utan samhället i stort. Vi på Sinom arbetar bland annat för: Hållbara städer och samhällen, Hållbar, konsumtion och produktion och Bekämpa klimatförändringarna. Vad gör Sinom som bidrar till en bättre värld? Som vi tidigare nämnt står byggnader nästan för en fjärdedel av det totala energibehovet och utsläpp av växthusgaser i Sverige – det är mycket! Vi står inför stora omställningar och ständigt tillkommande klimat- och energimål på grund av klimatförändringarna. Vår klimatsmarta tjänst hjälper dig att planera och hantera den ständigt utmanande situationen och där man måste väga olika värden mot varandra – resurser och klimat strider ständigt mot varandra. För oss är det viktigt med smart planering av underhållet på fastigheter, samtidigt som vi säkerställer att ni når era millö- och klimatmål.

Klimatsmart underhållsplanering – vad är det?

klimatsmart underhållsplanering

Byggnader står för nästan en fjärdedel av det totala energibehovet och utsläpp av växthusgaser i Sverige och många fastigheter behöver idag omfattande underhåll för att uppfylla dagens byggnormer och krav på energiprestanda. Med begränsade resurser och ökade energi- och materialpriser står hela fastighetsbranschen inför en utmaning när det gäller planering av fastighetsunderhåll och renoveringar, och utöver detta sätter klimatförändringar och nationella klimat- och energimål ytterligare press på fastighetsägare att minska energibehov och koldioxidutsläpp. Det är här klimatsmart underhållsplanering kommer in – som ett sätt att hantera denna utmaning i branschen. Här berättar vi mer om klimatsmart underhållsplanering och varför det är viktigare än någonsin just nu.

Så gör du en hållbar och långsiktig underhållsplan

hållbar underhållsplan för fastighetsunderhåll

Som fastighetsägare har du en skyldighet att underhålla de byggnader och fastigheter du äger. Du behöver se till att byggnaden bevaras i ett bra tekniskt skick under fastighetens livslängd vilket innebär allt ifrån att fönsterbyten och fasadrenoveringar till underhåll av ventilationssystemet. Idag är det vanligt att man jobbar med manuella underhållsplaner som ofta blir kortsitkiga och svåra att följa upp. Så hur tar du hand om dina fastigheter på bästa sätt? Och hur kan du dra fördelar av en långsiktig underhållsplan som också blir enkel att följa upp? Här berättar vi mer om vad du behöver tänka på för att skapa en långsiktig och hållbar underhållsplan.

Vad är datadriven underhållsplanering och hur fungerar det?

datadriven underhållsplanering hur fungerar det?

En fastighetsägare har en skyldighet att underhålla byggnader och fastigheter för att bevara ett gott skick. För att göra det möjligt använder många sig av en underhållsplan som hjälper till att hålla koll på vilka saker som behöver åtgärdas, när det behöver göras och till vilken kostnad. Med andra ord kan du som fastighetsägare hålla koll på underhåll- och renoveringsbehov. Vissa använder sig av manuell underhållsplan, medan andra vänder sig till digitala planeringsverktyg. Men naturligtvis är det skillnad på underhållsplan och underhållsplan.