klimatsmart underhållsplanering
fastighetsunderhåll

Klimatsmart underhållsplanering – vad är det?

Byggnader står för nästan en fjärdedel av det totala energibehovet och utsläpp av växthusgaser i Sverige och många fastigheter behöver idag omfattande underhåll för att uppfylla dagens byggnormer och krav på energiprestanda. Med begränsade resurser och ökade energi- och materialpriser

Läs Mer »
hållbar underhållsplan för fastighetsunderhåll
fastighetsunderhåll

Så gör du en hållbar och långsiktig underhållsplan

Som fastighetsägare har du en skyldighet att underhålla de byggnader och fastigheter du äger. Du behöver se till att byggnaden bevaras i ett bra tekniskt skick under fastighetens livslängd vilket innebär allt ifrån att fönsterbyten och fasadrenoveringar till underhåll av

Läs Mer »