klimatsmart underhållsplanering
fastighetsunderhåll

Klimatsmart underhållsplanering – vad är det?

Byggnader står för nästan en fjärdedel av det totala energibehovet och utsläpp av växthusgaser i Sverige och många fastigheter behöver idag omfattande underhåll för att uppfylla dagens byggnormer och krav på energiprestanda. Med begränsade resurser och ökade energi- och materialpriser

Läs Mer »